ZELFSTANDIGEN EN KMO'S

Untitled design-7
insurance-5

Voertuigen

U hebt één of meerdere voertuigen op naam van uw vennootschap staan? Een optimale bescherming voor uw wagenpark naargelang uw noden aangepast aan uw wagens, bestelwagens en vrachtwagens is noodzakelijk voor uw bedrijf.

Brandverzekering

Uw bedrijfsgebouwen beschermen is eerder een noodzaak dan een verplichting. De verzekeraars bieden een volledig gamma van waarborgen aan, gaande van de klassieke brandrisico’s tot het verzekeren van uw aansprakelijkheden.

storm
monument

Aansprakelijkheid

Wat een familiale verzekering is voor particulieren is de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor zelfstandigen. Deze verzekering dekt alle onvrijwillige lichamelijke, materiële en immateriële schade die ontstaat tijdens of door je bedrijfsmatige werkzaamheden.

ABR Bouwpolis

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen, dan doet u er best aan een polis alle bouwplaatsrisico’s te nemen. Werkt u met een aannemer, dan is deze verzekerd voor zijn werf. Maar is hij voldoende verzekerd, is schade aan het gebouw van uw geburen meeverzekerd?

protection
insurance-6

Gewaarborgd inkomen

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid bij ziekte of na een ongeval.  Het is mogelijk om een dergelijke verzekering aan te gaan tot de pensioenleeftijd of, indien u dat wenst, voor een bepaalde, beperkte periode.

Aanvullend pensioen

Financiële zekerheid en extra pensioen voor u en uw medewerkers. Naast de klassieke fiscale oplossingen zoals pensioensparen en klassieke levensverzekeringspolissen kan u als zelfstandige, of via uw onderneming een aantrekkelijk extra legaal pensioenkapitaal bijeen sparen.

insurance-8
health-insurance

Hospitaliatieverzekering

Meer en meer ondernemingen onderschrijven een hospitalisatieverzekering voor hun medewerkers. De aanvullende hospitalisatieverzekering die wij u voorstellen betaalt de kosten terug ten gevolge van een hospitalisatie naar aanleiding van een ongeval, ziekte of bevalling.

Arbeidsongevallen

Hebt u personeel in dienst? Dan bent u verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor elke werknemer. Zo zijn uw werknemers verzekerd als ze een ongeval hebben tijdens hun werk én op weg van of naar het werk.

protection
insurance-9

Groepsverzekering

Een groepsverzekering voorziet voor uw medewerkers een extralegaal voordeel in de vorm van pensioenopbouw. Uw investering in deze groepsverzekering levert voor uw medewerkers bijna drie keer meer op dan ene loonsverhoging, voor evenveel financiële inspanning van uw kant.

Alle risico's informatica

De verzekering alle risico's elektronica verzekert al het informatica- en elektronisch materiaal dat eigendom is van jouw organisatie of dat aan haar ter beschikking gesteld wordt tegen alle materiële schade, voor zover die onvoorzienbaar en plotseling is, en tegen diefstal.

insurance-10
insurance-10

Cyberverzekering

Een hacker die je bedrijfsnetwerk binnendringt, een phishingmail die zorgt voor een gegevenslek of een computervirus dat je netwerk lamlegt. Het zijn enkele voorbeelden van cyberincidenten die dagelijkse realiteit zijn. Cybercriminaliteit treft grote en kleine bedrijven in alle sectoren. Een cyberverzekering biedt bescherming.

Contacteer ons


Contact

KBO: 0457.691.926 / RPR: Gent, afdeling Oostende